Artvin SGK

Site Haritası İletişim Artvin SGK Anasayfa

ARTVİN HAVA DURUMU

ARTVIN ARTVIN

İSTATİSTİKLERİMİZ

İl Nüfusu
168.370
İşyeri Sayısı
3.397
Aktif Sigortalı Sayısı
39.427
Aylık Alan Kişi Sayısı
35.031
Bakmakla Yükümlü Sayısı
61.235

SOSYAL AĞLAR

SMS BİLGİLENDİRME

alo 170

HİZMET DÖKÜMÜ

sgk hizmet dökümü

SİGORTALILIK SORGUSU

sigortalılık sorgulama hizmet dökümü

MAAŞ KESİNTİ SORGUSU

emekli maaşından kesinti sorgulama

E-SGK İŞLEMLERİ

SGK TV

SGK ÇOCUK

İHBAR ve ŞİKAYET

sgk ihbar şikayet

PROVİZYON SORGULAMA

sağlık provizyon sorgulama

SAĞLIK AKTİVASYON

ALO 170

alo 170

ONLİNE ÖDEME YAPIN

Artvin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Web Sitesine Hoşgeldiniz... Web sitemiz üzerinden bir çok işlemi Müdürlüğümüze gelmeden de gerçekleştirebilirsiniz... Görüş ve önerilerinizi İletişim menüsünden bizlere iletebilirsiniz...
yazarYazar: Artvin SGK | tarihTarih: 22 Temmuz 2014 / 10:58

Sosyal Güvenlikle İlgili Pratik Bilgiler ve Sık Sorulan Sorular

 

1. Türkiye’de yapılamayan tetkik ve tedaviler yurtdışında yapılması halinde ödenmekte midir?
Tetkik ve tedavinin Türkiye’de yapılamadığına dair alınacak sağlık kurulu raporunun Sağlık Bakanlığınca onaylanması halinde tedavi ve tetkikin faturada yer alan tutarının tamamı Kurumumuzca ödenmektedir.


2. Yurt dışına turistik amaçlı giden emekli sandığına tabi sigortalıları yurt dışında hastalanmaları halinde tedavi giderleri ne şekilde karşılanır?
Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yurt dışında turistik amaçla bulundukları sırada sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin bedellerin ödenmesine mevzuat gereği imkan bulunmamaktadır.


3. Hasta alt bezi bedelleri ödenmekte midir?
(a) Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (b) Sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce en fazla 2(iki) aylık dozlar halinde; a. kolostomi ve ürostomide en fazla 60 torba, 20 adaptör ve 2 pasta, İleostomili hastada ise 90 torba, 30 adaptör ve 3 pastayı geçmemek üzere b. aşağıda sayılan durumlarda ise kolostomide en fazla 90 torba, 30 adaptör ve 3 pasta, ileostomide ise 135 torba, 45 adaptör ve 5 pastayı geçmemek üzere 1. torbanın cilde uzun süre yapışık kalmasını engelleyecek karın duvarı ya da stomaya ait fiziksel şekil bozukluklarında 2. günde 1 torbayla kontrol edilemeyecek derecede fonksiyonel bozuklukları olan hastalarda 3. ostomi etrafında oluşacak cilt ülserlerinde, bu durumlar devam ettiği sürece reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. (c) Sağlık kurumlarınca temin edilmesi halinde sağlık raporu aranmaz.


4. Evli çiftlerin her ikisi de genel sağlık sigortalısı ise tüp bebek tedavisi için sigortalılık süresi ve prim gün sayısı hesabında hangisinin durumu dikkate alınır?
En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması gerekmektedir.


5. Üç yıldan az evli çiftler tüp bebek tedavisi alabilir mi?
Tüp bebek tedavilerinin hiçbirinde 3 yıllık evlilik şartı aranmamaktadır. Ancak “açıklanamayan infertilite” vakalarında 3 yıllık evlilik şartı aranmaktadır. Uygulamada olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) “Yardımcı üreme yöntemi tedavileri” başlıklı maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde tüp bebek tedavisinden yararlanılabilmektedir.


6. Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalılarından ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret alınabilir mi?
Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalılarından ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, otelcilik hizmetleri ve istisnai işlemler hariç olmak üzere ilave ücret alınmaz.


7. İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri hangileridir?
Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla, a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilerden, b) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden, c) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan  ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınamaz.


8. Yol, gündelik ve refakatçi gideri ödenir mi?

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, müracaat ettikleri sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan hekim veya diş hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması durumunda Kurumumuzca finansmanı sağlanan hizmetlere ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri ödenmektedir.


9. Ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları ve primleri nasıl hesaplanır?
Ücretsiz olarak çalışan sigortalıların günlük kazancı, asgari ücretin otuzda biri üzerinden hesaplanır. Yani otuz günlük ücretleri asgari ücret üzerinden hesaplanır.Bu durumdaki sigortalıların primlerinin tümü işverenleri tarafından ödenmektedir.